Organisaties in Rivierenbuurt-Stationsbuurt

Ontdek onze 12 organisaties en initiatieven

Gezondheid

Stichting BalanceBuddy

Wij zijn BalanceBuddy, een stichting die zich bezighoud met het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Dit doen wij door kinderen met overgewicht te koppelen aan een leefstijlmaatje, waarmee ze samen o.a. gaan sporten en koken. Deze leefstijlmaatjes zijn studenten met een relevante studierichting (e.g. pedagogiek, diëtiek, psychologie) en worden getraind door BalanceBuddy zodat ze kinderen goede hulp kunnen bieden. De leefstijlmaatjes komen een studiejaar één keer per week langs bij de deelnemers, waar één tot drie uur voor staat. Zij helpen dan ouder(s)/verzorger(s), maar voornamelijk het kind om gezonder te leven.

Zoekt u een maatje voor uw kind? Wilt u graag dat uw kind gezonder gaat leven? Kent u iemand die hulp kan gebruiken? Meld je dan nu aan!

Het traject is geheel kosteloos.

Aanmelden

Fleur Fleur - hoofdpromotiedenhaag@balancebuddy.nu - 0658929504
Gezondheid

Wilt u een leefstijlmaatje voor uw kind?

Stichting BalanceBuddy koppelt leefstijlmaatjes aan gezinnen. De leefstijlmaatjes helpen het gezin naar een gezondere leefstijl. Hierbij ligt de focus op het kind, maar de ouders worden natuurlijk ook betrokken bij het proces. We helpen hiermee een te zwaar gewicht tegen te gaan of te voorkomen. Samen met u en uw kind zullen we praten over welke hulp er nodig is. 

Hoe helpen we uw kind?

We koppelen uw kind aan een leefstijlmaatje. Dit maatje is vaak een student met kennis en ervaring met een gezonde leefstijl. Het leefstijlmaatje helpt uw kind bijvoorbeeld met meer bewegen, gezonder eten en het doen van boodschappen en koken. Ook het zelfvertrouwen van uw kind komt aan bod. Het leefstijlmaatje komt een keer per week, ongeveer 1-3 uur, bij u langs.

De kosten zijn €25 voor 6 maanden.

Aanmelden

Noa Trollmann - voorzitter@balancebuddy.nu - +31 6 36503466
Kerken

Buurtkerk Havenlicht

We zijn een buurtkerk van en voor bewoners uit de Rivierenbuurt in Den Haag. Havenlicht wil graag veelkleurig zijn in afkomst, interesses, kennis en mogelijkheden. Iedereen die Jezus kent, opzoek is naar verdieping of vragen heeft over het christelijke geloof is welkom!

Aanmelden

Buurtkerk Havenlicht - info@havenlicht.nl - 616211057
Welzijn

Stichting Zebra Welzijn

Hassan Mezouar is een van de maatschappelijk werkers/ clientondersteuners van Stichting Zebra die bewoners uit de Stationsbuurt/Rivierenbuurt vertrouwelijk kunnen helpen bij het vinden en aanvragen van passende hulp door:

 • Met klant in gesprek te gaan en helpen met de vraag en wens onder woorden te brengen.
 • Met klant mee te denken en helpen zoeken naar oplossingen in het eigen netwerk van klanten.
 • Procedures uitleggen bij aanvragen van zorg en ondersteuning bij de Gemeente.
 • Ondersteuning bieden bij het verbeteren van de relatie met partner, ouders, kinderen, collega’s of buren.
 • Emotionele ondersteuning bieden bij rouwverwerking, echtscheiding, ziekte.
 • Indien nodig kan een maatschappelijk werker/ clientondersteuner de klant ondersteunen bij een keukentafelgesprek bij het aanvragen van een voorziening.
 • Ondersteunen bij het ordenen van (financiële) administratie en bij regelzaken op het gebied van wonen, participatie, inkomen of een Wmo-aanvraag
 • Meedenken bij vragen rondom opleiding, werk, problemen met collega’s, werkstress.
 • Het leren voor jezelf op te komen, het vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Hulp te bieden bij vragen rondom seksualiteit, discriminatie, pesten of gepest worden, geweld.
 • Ondersteuning bieden die te maken hebben met de levensfase waarin iemand zich bevindt: bijvoorbeeld kinderen die het huis uit gaan, of een tijdelijke opname in een verzorgingstehuis.
 • Heeft u een vraag aan een organisatie, maar u weet niet bij wie u moet zijn of hoe u dit regelt kom dan naar het Servicepunt XL en vraag naar een maatschappelijk werker/ clientondersteuner.

Waar

Van Limburg Stirumstraat 280
Den Haag

Aanmelden

Hassan Mezouar - h.mezouar@zebrawelzijn.nl
Welzijn

Zebra Welzijn sociaal werker

Christa Verra is sociaal werker in de Rivierenbuurt en zij richt zich op kinderparticipatie; kinderraad, wijktijgers, crownies en activiteiten voor meiden. Ook organiseert zij voor vrouwen themabijeenkomsten over gezondheid en opvoeding, naailessen en ouder- kind programma's in de vakanties.

Waar

Zaanstraat 25
Den Haag

Aanmelden

Christa verra - c.verra@zebrawelzijn.nl
Welzijn

St Zebra Welzijn, servicepunt Parada, Stationsbuurt

bewoners van Stationsbuurt/Rivierenbuurt kunnen een afspraak maken bij het servicepunt als zij ondersteuning nodig hebben bij vragen of situatie over financien, administratie, sociaal psychische problemen, relatieproblemen, nederlandse les enz. Er zijn 3 zaken waarin geen ondersteuning geboden kan worden: invullen aangifte inkomensbelasting, IND-zaken, juridische bezwaarschriften. Hiervoor verwijzen wij door naar o.a. belastingdienst, wijkcentrum Oase en het juridische loket.

Waar

Van Limburg Stirumstraat 280
Den Haag

Aanmelden

Mary Spaans - mary.spaans@zebrawelzijn.nl
Sportverenigingen

Baek-Ho Dojang Den Haag

Wij geven lessen en trainingen in de Koreaanse Zwaarvechtkunst, Haidong Gumdo . Onze Dojang is (normaliter) in de gymzaal van CBS De Gantel aan de Laan v Wateringseveld 925. Tijdens de periode van de beperkingen om de zalen te betreden en tot nadere berichtgevingen hieromtrent, geven wij trainingssessies via het Internet (o.a via Teams en/of Zoom ) U kunt ons bereiken op het vermelde nummer en informeren wanneer er een volgende virtuele trainingsessie gepland staat. Met sportieve groet, "Haidong !!"

Waar

Laan van Wateringse Veld 925
Den Haag

Aanmelden

Dino Jansen - Baekhodojang.dh@gmail.com
Huisartsen

De Doc Huisartsen

Wij zijn een huisartsenpraktijk voor Den Haag Centrum, Rivierenbuurt en Stationsbuurt. Binnen de huisartsenpraktijk werken verschillende disciplines intensief samen. Onze huisartsen werken vele jaren in deze wijken en hebben geregeld contact met andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Waar

Boomsluiterskade 299
Den Haag

Aanmelden

Jolanda Kesteren - j.v.kesteren@dedoc.nl
Welzijn

Opbouwwerker Zebra Welzijn

Kersten Gans is de opbouwwerker van Zebra Welzijn in de Stationsbuurt. Zij ondersteunt bewonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie, vergroening en veiligheid. Door te luisteren naar de vraag in de wijk en deze samen met bewoners in de Stationsbuurt om te zetten tot concrete activiteiten zet zij zich in om de Stationsbuurt een nog fijnere leefomgeving te maken.

Heeft u een idee, melding, vraag of hulp nodig bij een initiatief? Neem dan contact met haar op.

Waar

Van Limburg Stirumstraat 280
Den Haag

Aanmelden

Wijkcentrum Parada - k.gans@zebrawelzijn.nl

Blessure Den Haag, praktijk Fysiotherapie, Manuele Therapie en Training

Praktijk voor Fysiotherapie en manuele therapie en training aan de Boomsluiterskade, samenwerking met de DOC huisartsen en betrokken in de wijk voor bewoners, al dan niet met gezondheidsproblemen. Volg ons op YouTube en Instagram voor oefeningen en om op de hoogte te blijven.

Waar

Boomsluiterskade 299
Den Haag

Aanmelden

Jurgen Roordink - Jurgenroordink@gmail.com
Welzijn

Zebra Welzijn

Wij zijn een welzijnsorganisatie, actief in de Haagse wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal.

Met onze professionals, ondersteund door een groot aantal vrijwilligers ondersteunen wij bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Samen met onze partners in de wijk, in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, met bewonersorganisaties en de gemeente leveren wij een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners in onze wijken. Door de nauwe samenwerking, dichtbij de bewoners worden hun talenten en mogelijkheden benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Waar

Zaanstraat 25
Den Haag

Aanmelden

Casy Buurtsportcoach - c.elbouhnani@bewegenwerkt.nl
Beweging

Buurtsportcoach Rivierenbuurt - Stationsbuurt

De buurtsportcoach is er voor alle volwassenen in de Rivierenbuurt en Stationsbuurt die graag meer willen bewegen. Zeker nu is in beweging blijven van belang.

De Buurtsportcoach zorgt ervoor dat mensen uit de wijk meer gaan bewegen. Dus bent u opzoek naar een leuk en betaalbaar beweegaanbod in de wijk, maar weet u niet waar u dat kunt vinden? Of heeft u jaren niet gesport en u wilt dit weer oppakken maar weet u niet hoe te starten? Dan bent u hier aan het juiste adres! De buurtsportcoach heeft een goed overzicht van het beweegaanbod in de wijk Rivierenbuurt en Stationsbuurt. In een persoonlijk gesprek gaan we kijken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. De buurtsportcoach is er voor alle volwassenen die meer willen gaan bewegen en is helemaal gratis!

Contact met uw buurtsportcoach Wilt u ook bewegen in uw eigen wijk? Neem dan vrijblijvend contact op met Buurtsportcoach Casy. Dit kan via 06-22620442 en casy@buurtsportcoachdenhaag.nl

Aanmelden

Casy Buurtsportcoach - casy@buurtsportcoachdenhaag.nl
Zoom